Velkommen til Sporveiens Designhåndbok

Vårt konsernnavn er Sporveien Oslo AS, men til daglig bruker vi Sporveien. I denne manualen finner du alle de elementer som til sammen former merkevaren vår  - Sporveien. De grafiske elementene, fargene og fonten gir oss et gjenkjennelig og eget uttrykk, som vi mener representerer oss på en flott og unik måte. Dette uttrykket, sammen med verdiene våre pålitelig, engasjert og samhandlende, skal danne grunnlaget for merkevareuttrykket vårt.

Vi er stolt av og glad for vår profil, og håper derfor at du behandler materialet med respekt og forståelse. Manualen er som du ser, bygd opp i kapitler der du finner logoer, farger, fonter, bilder, samt regler for bruk. Profilen vår er utviklet i samarbeid med Mission.

 

Hilsen

Sølvi Gaalaas
Markedssjef