Laster...

Velkommen til Sporveiens profilhåndbok!

Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser. Konsernet forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. Vårt samfunnsoppdrag er å skape Mer kollektivtrafikk for pengene. Vår visjon er Bærekraftig mobilitet for alle. For oss betyr dette å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet.

 

Sporveien er et helintegrert konsern som styrer materiell, driftspersonell, verksteder, infrastruktur og trafikk i ett, helhetlig system for å utnytte ressursene best mulig. Konsernet består av morselskap Sporveien AS med datterselskapene Sporveien T-banen AS, Sporveien Trikken AS, Sporveien Media AS, Sporveien Vognmateriell AS, Unibuss AS og Bussanlegg AS. Morselskap og de fem første døtrene dekkes av Sporveiens profilhåndbok, mens de siste to, Unibuss og Bussanlegg, ligger utenfor Sporveisparaplyen.

 

I denne håndboken finner du alle de elementer som til sammen former merkevaren vår – Sporveien, samt elementer som dekker øvrige merkevarer under Sporveisparaplyen. De grafiske elementene, fargene og fonten gir oss et gjenkjennelig og eget uttrykk, som vi mener representerer oss på en flott og unik måte. Dette uttrykket, sammen med verdiene våre pålitelig, engasjert og samhandlende, skal danne grunnlaget for merkevareuttrykket vårt.

 

Vi er stolte av profilen vår, og formålet med den er å bygge en felles identitet for konsernet og døtre under paraplyen: Ett Sporveien. Vi håper derfor at du behandler materialet med respekt og forståelse. Manualen er bygd opp i kapitler der du finner logoer, farger, fonter, samt regler for bruk. Den inneholder også maler for kampanjer, presentasjoner, retningslinjer for vår fotostil, samt en inngang til Sporveiens bildebase.

 

Profilen vår er utviklet i samarbeid med Mission, og forvaltes av kommunikasjonsstaben i Sporveien. Ta kontakt med markedstjenester@sporveien.com med eventuelle spørsmål.

 

Hilsen
Sølvi Pettersen Gaalaas
Markedssjef Sporveien

Maler

En rekke maler har blitt tilrettelagt for å etablere et konsekvent og profesjonelt uttrykk i alle våre dokumenter. Dette sikrer også effektiv utvikling av profesjonelt materiell.

kategoribilde

Bilder

Les mer om vår fotostil, vår fotoeffekt og finn link til vår egen fotobank her.

kategoribilde

Materiell

Her finner du en samling av dokumenter og elementer som er laget med utgangspunkt i vår visuelle identitet.