Grid og Layout

 

8-kolonners grid

Vår typografi, grid, layout og merkevaregrafikk er utviklet som et samspill over én felles idé. Med utgangspunkt i grafikken, deles formatet i åtte like kolonner. Bredden på én kolonne er utgangspunktet for marger over, under og på sidene. I midten gjenstår det seks kolonner, hvor typografi og andre elementer kan arrangeres i én, to, tre eller seks kolonner.


Padding

Siden formatet deles i åtte like brede kolonner, uten padding mellom dem, må paddingen legges inn i høyre side av tekstbokser. Dette sørger for at venstre kant av tekstfeltet ligger på linje med mønsteret, grid’et og andre elementer.


Liggende format

Til liggende formater bruker vi et større utsnitt av merkevaregrafikken. Da dobler vi også antall kolonner for å kunne ta i bruk mer av formatet. Til 16:9 formater, som for eksempel PowerPoint kan vi også legge inn ni rader i høyden og arrangere typografi, bilder og andre elementer i grid’et.


Kjempetitler

I plakater, bannere og annet markedsmateriell ønsker vi å kunne være mer dynamiske, lekne og ekspressive med typografien. Da bruker vi Replica Light i ekstra store størrelser. Disse titlene forholder seg ikke til grid’et og legger seg helt ut i kantene. I tillegg spiller vi videre på tematikken til symbolet ved å la ord og linjer variere mellom høyre og venstre kant.


Typografisk hierarki

Brødtekst

Brødtekst settes i Replica Regular med normal spacing. 

Størrelsen til store plakater kan være oppe i 14-16 pt, eller 18 px på en stor skjerm, mens den på en liten flyer kan være nede i 9 pt, eller 16 px på en mobilskjerm.

Linjeavstanden bør være ca. 1/3 mer enn fontstørrelsen. For eksempel med brødtekst på 14 pt ville linjeavstanden vært 21 pt.


Tittel

Ett nivå over brødtekst kommer normal tittel. Denne settes også i Replica Regular.

Denne kan til store formater få dobbel størrelse av brødtekst. Det vil si om brødtekst er 14 pt er Tittle 14 x 2 = 28 pt.

Linjeavstanden settes til det samme som tekststørrelsen. Det vil si om den er 14 pt er linjeavstanden det samme.

Til små formater kan den legges til 1,75 av brødtekst. For eksempel om brødtekst er 9 pt blir Tittel 9 x 1,75 = 15,75 (≈16) pt.


Kjempetitler

Den største tittelen settes i Replica Light.

Her skal også bokstaver knipes 30 prosent og settes i Optical Alignment (Illustrator og InDesign). Linjeavstanden gjøres også tettere, gjerne 90 prosent av fontstørrelse.

Fontstørrelsen til store formater gjøres opptil 14 ganger brødteksten. Det vil si om brødtekst er 14 pt blir den 14 x 14 = 196 pt.

Til små formater kan ikke kontrasten være like stor. Til for eksempel en flyer kan den være så liten som syv ganger brødtekst. Det vil si om brødtekst er 9 pt blir kjempetittel 9 x 7 = 63 pt.


Minimalisme

Vår typografi er minimalistisk og enkel. Ved å begrense antall vekter og størrelser får vi et renere og strammere uttrykk.


Størrelsekontrast

Stor størrelseskontrast bidrar til riktig typografisk uttrykk. Forholdet mellom stor tittel og brødtekst vil avhenge av formatet. En stor plakat kan ha større kontrast enn en liten flyer.