Ordliste

I denne brandguide er det brukt en rekke faguttrykk og fremmedord som er vanlige innen grafisk design og visuell kommunikasjon. Her er mange av dem forklart. Har du flere ord du ikke er sikker på hva betyr, ta gjerne kontakt.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

A

ai
Er et vektor filformat som vanligvis brukes til trykk. Fargeformat: CMYK eller PMS-farger. Oppløsning: kan skaleres uendelig siden det er bygget opp av vektorer istedet for pixler. Brukes til: logoer, grafikk og illustrasjoner.

B

Beskyttelsesområde
Et definert, skalerbart område som definerer luften logoen skal ha rundt seg for å isoleres og stå tydelig frem.

Brand
Et Brand (eller merkevare) er et navn, begrep, tegn, symbol, assosiasjon, design el.l. som har som målsetting å identifisere og differensiere produkt(er) og/eller tjeneste(r) fra en tilbyder eller gruppe av tilbydere fra konkurrentenes produkter og tjenester.

Branding
(Merkevarebygging). Opprinnelig et konsept innenfor reklame. I dag er branding en viktig disiplin innenfor grafisk design. Branding er grafiske elementer, fonter, bilder eller konsepter som definerer en organisasjons eller et produkts identitet.

Brand Guidelines
Brand Guidelines er interne verktøy tilgjengeliggjort i en organisasjon for å lære opp, forsterke og motivere alle involverte i å bygge og vedlikeholde et sterkt Brand. Brand guidelines kan ha ulik form og tilnærming, og kan inneholde ulike elementer som visjoner og verdier, visuell identitet, strategiske retningslinjer, produkt- og tjenestebeskrivelser, retningslinjer for kommunikasjon i ulike media, føringer for visuell stil og tone, merkevarestruktur m.m.

Brand Identity
Et unikt sett med funksjonelle og mentale assosiasjoner som merkevaren aspirerer til å skape eller opprettholde. Disse assosiasjonene representerer hva merket/merkevaren ideelt sett representerer for målgruppen og antyder også et merkevareløfte ovenfor målgruppen.

C

CMYK
Cyan, Magenta, Gul (Yellow) og Sort (Key color) er de fire standard trykkfargene som brukes ved vanlig trykking for å gjenskape ”alle” farger.

Copyright
Den eksklusive, beskyttede retten til å kopiere, distribuere og selge materiell, for eksempel et foto eller en font. Copyright benyttes som uttrykk for en merking som tilkjennegir at et arbeid er beskyttet med tanke på rettigheter og bruk.

D

Dpi
(Dots per inch) eller ppi, les 'oppløsning'.

E F

Fargepalett
Et forhåndsdefinert sett med farger som skal brukes på ulike flater. Definerer farger for fargeflater, typografi, grafiske elementer m.m. (fargepaletten definerer som regel ikke farger i foto).

Favicon
Favicon er også kjent som favorittikon, URL-ikon eller nettstedsikon. Det er små ikoner som vises ved siden av et nettsteds URL i nettleser og bokmerker.

Font
Et komplett sett med bokstaver, tall og ulike tegn med et typisk utseende. Eksempler på fonter er Avant Garde, Garamond, Arial o.l.

G

.gif
Er et bildeformat som gjengir et spesifisert antall farger og kan inneholde en sekvens av bilder eller en animasjon. Ved å begrense antall farger kan filene komprimeres. Bruk: skjermbruk (Web, Word, Powerpoint etc.). Fargeformat: RGB. Oppløsning: 72 dpi (lavoppløst).

Grid
Et ”usynlig” sett med hjelpelinjer/marger som brukes til å plassere tekst, bilder og grafiske elementer innefor et format.

H I J

.jpg
Eller .jpeg er et bildeformat som gjengir alle farger og kan ha valgfri grad av komprimering som gjør filen lettere og raskere. Vanligst brukt til skjermbruk (Web, Word, PowerPoint etc.)?. Fargeformat: RGB. Oppløsning: 72 dpi (lavoppløst).

K L

Logo
Et grafisk element som brukes til å identifisere en organisasjon, bedrift, produkt eller tjeneste. Logoer bygger identitet og gjør organisasjonen eller produktet lettere å gjenkjenne og huske.

M

Merkevarestruktur
Merkevarestruktur er et verktøy som brukes for å definere hvordan en bedrift eller organisasjon kategoriserer, posisjonerer, strukturerer og navngir sine produkter, konsepter og tjenester.

N O

Oppløsning
Beskrives i dpi eller ppi (pixels per inch) og indikerer størrelsen på pixlene. Bilder til web og skjermbruk gjengis alltid i 72 dpi, mens bilder til bruk i trykk ofte må ha en oppløsning på 300 dpi eller mer for å bli skarpe.

Ordbilde
(Wordmark) er en standardisert tekst logo eller grafisk representasjon av navnet på et selskap, institusjon eller produktnavn og brukes til identifisering og merkevarebygging. I noen tilfeller brukes dette begrepet for å referere til tekstdelen i en sammensatt logo.

P

Padding
Padding er området rundt tekst eller bilde som sørger for at det er nok luft rundt elementene innenfor margen.


Pantone™
Eller PMS-farger er et forhåndsdefinert fargesystem som brukes som referanse eller for å trykke spesialfarger som ikke kan oppnås med CMYK. Man bruker Pantonefarger (eller koder) for å sørge for lik fargegjengivelse i ulike trykkverk og for å kunne trykke farger som for eksempel sølv og gull.

Piksler
Er de minste byggestenene i digitale bilder.

.png
Er et bildeformat som gjengir alle farger og kan ha områder med varierende transparenthet. Populær til skjermbruk der man ønsker å kunne bruke motivet på forskjellige bakgrunner. Bruk: skjermbruk (web, Word, PowerPoint etc.). Fargeformat: RGB. Oppløsning: 72 dpi (lavoppløst).

Ppi
(Pixels per inch) eller dpi, les 'oppløsning'.

pt
PT står for Punkt. Vi definerer tekststørrelse i punkter (pt). For eksempel er standard tekststørrelse i Word 12 pt, altså 12 punkt.

px
PX står for Piksel. Piksel er den minste adresserbare enheten som brukes innen digital bildelagring. 1 pixel = 0.265 mm. I nettdesign og digitale flater er piksler (px) vanlig for å definere størrelser. 

Q R

RGB
Rød, grønn og blå er de tre fargene som brukes av skjermer for å vise ”alle” farger. RGB er basert på lys (mens CMYK og Pantone™ er basert på blekk og trykkfarger). Disse har et større fargerom enn CMYK og Pantone™ og derfor kan ikke alle farger som vises på en skjerm nødvendigvis gjenskapes på trykk.

S

.sit
Komprimerte filer for Mac. Åpnes med Stuffit Expander (eller kompatible programmer).

Symbol/ikon
Er et grafisk element som er tilskrevet betydninger utover seg selv og som kan brukes som logo eller kombineres med et ordbilde i en logo.

T

.tif
Er et bildeformat til trykk. Fargeformat: CMYK. Oppløsning: 300 dpi (høyoppløst). Brukes til: foto.

Typografi
Typografi er metoden for å fremstille og sette opp tekst. Omfatter fontvalg, størrelser, farger m.m.

U V

Valør
Valør er et mål for hvor en gitt farge befinner seg langs aksen lyshet-mørkhet.

Vektor-basert grafikk
Grafikk som er bygd opp av bezier-kurver. Denne typen grafikk kan i prinsippet skaleres opp og ned i det uendelige uten at kvaliteten/gjengivelsen forringes, og brukes gjerne til logoer, ikoner og illustrasjoner. Vanlige filformater er .ai og .eps

W X Y Z

.zip
Komprimerte filer for PC. Åpnes med WinZip (eller kompatible programmer).

Æ Ø Å