Fotostil

Bilder skal hjelpe med å fortelle historier. Våre budskap er menneskelige, og appellerer til målgruppens opplevelse og følelser. Bildene er personlige og ikke fokusert rundt produkt og tjenester.

I Sporveiens bildebank ligger bilder, filmer og brosjyrer tilgjengelig til bruk. Samtlige bilder og filmer i basen kan fritt benyttes til formål internt i bedriften. Ekstern bruk av materiale må godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen.

Link til Bildebank

Komposisjon

 1. 1. Flytt fokus vekk fra sentrum i bildet
 2. 2. Gi godt med “tomrom” for tekst, logo eller beskjæring
 3. 3. Vær bevisst på utsnitt

Synsvinkel

Ved å være kreativ med synsvinkler kan man få ordinære motiver til å bli mer spennende.


Dybdeskarphet

Liten dybdeskarphet er et godt grep for å forsterke fokus på motivet og roe ned travle omgivelser.

Dette grepet kan forsterkes ved å ta med elementer i forgrunnen, slik at både forgrunn og bakgrunn får den samme “myke” effekten.


Motiv

Mennesker og mangfold

 1. 1. Menneskene i Sporveien og byens innbyggere
 2. 2. Varme og klare fargetoner
 3. 3. Mennesker i en naturlig setting, ikke oppstilt

Byggeplasser

 1. 1. Fokusere på detaljene/det som skjer på byggeplassene - som arbeidet, menneskene og maskinene
 2. 2. Unngå for store utsnitt og for mange detaljer i samme motiv
 3. 3. Lys kan være en utfordring. Vurdere kunstig/kreativ lyssetting eller lange eksponeringstider

Transportmidler

 1. 1. Våre transportmidler er kulissene, ikke motivet
 2. 2. Vise transportmidler i kontekst av bybildet
 3. 3. Detaljer og utsnitt som ikke viser hele kjøretøyet
 4. 4. Fokus på funksjonen og rollen vår ovenfor de reisende

Oslo og innbyggerne

 1. 1. Vise både menneskene og det grønne i byen
 2. 2. Sporveien er en naturlig del av bybildet og bidrar til å holde byen grønn
 3. 3. Ekte, ærlig og ujålete

Graderingseffekt

Ved å legge en fargegradering over bilde får vi vist profilfargene våre og en tydelig engenart. Fargegraderingen skal dekke halvparten av høyden på bilde, fra bunn til midten. Graderingen skal gå fra 100 prosent farge i bunn til 0 prosent farge i topp. Vi benytter kun fargene Varme, Lys, Klorofyll eller Trikkeblå.

NB: Graderingseffekten brukes kun på forsider og hovedmotiver.