Fremtidens byreise

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap om gjennomføringen.
 
Trikkeprogrammet består av tre delprosjekter:
– Innkjøp av nye trikker.
– Utvikling av baser for trikken.
– Oppgradering av gater og infrastruktur.
 
Begrepet Fremtidens byreise omfatter alt som Trikkeprogrammet består av.
Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise!
 
En visuell profil for Fremtidens byreise er utarbeidet til bruk på informasjon- og markedsmateriell som forteller om Trikkeprogrammet og de ulike delprosjektene.

 

Navnetrekk

Navnetrekket som brukes er en linjefont som først og fremst symboliserer et trikkespor, men også det generelle veinettet og transportveien som brukes gjennom byen til for eksempel sykkel.

Man kan benytte navnetrekket over en eller to linjer.

Navnetrekk – En linje ZIP
Navnetrekk – To linjer ZIP

Fremtidens byreise – Typografi

Fonten Poppins brukes til tekst på trykk og web. Denne skal i hovedsak brukes i vektene medium, semibold og bold.

Fonten er gratis å bruke og kan lastes ned her

I de tilfellene man ikke har tilgang til Poppins benytter man Arial, som for eksempel MS Office-programmet.


Fremtidens byreise – Farger

Trikkeprogrammet har en frisk og variert fargepalett som kan kombineres slik man ønsker.


Der vi forteller denne historien på samarbeidspartnernes egne flater anbefaler vi bruk av primærfargen (trikkeblå).

CMYK .ase
RGB .ase

 

Primærfarge


 • Trikkeblå
  CMYK 85 15 0 0
  PMS 299
  RGB 0 150 255
  Hex #0096FF

Sekundærfarger


 • Signalblå
  CMYK 100 50 0 0
  PMS 300
  RGB 4 50 253
  Hex #0432FD

 • Lett Rosa
  CMYK 3 15 3 0
  PMS 2050
  RGB 255 229 228
  Hex #FFE5E4

 • Turkis
  CMYK 42 0 20 0
  PMS 565
  RGB 133 201 209
  Hex #85D1D1

 • Varmrød
  CMYK 0 85 80 0
  PMS 032
  RGB 250 73 59
  Hex #FA493B

 • Lilla
  CMYK 90 100 0 0
  PMS 2735
  RGB 86 28 148
  Hex #561C94

Formgrep

Designet bygges lag på lag med moduler i en stram grid. Dette gjør at ulikt innhold får ulike farger, kontraster og uthevinger.

Ut ifra innholdet velger man hvor mange av fargene som skal brukes, og hvor mange bilder man skal ha med. Mengdetekst brukes i hovedsak på hvit bakgrunn, mens kortere informasjon brukes på farget bakgrunn.

«Trikkeblå» er forbeholdt navnetrekket på alle flater
og skal i utgangspunktet ikke brukes til annet innhold.

Ved noen tilfeller kan modulene overlappes for å forsterke lag på lag-effekten.

 


Avsenderinformasjon

I all avsenderinformasjon bruker man logoer på grunn av gjenkjennelseseffekten av de ulike samarbeidspartnerne som danner Trikkeprogrammet.

Alle logoene brukes i lik størrelse slik at det fremstår som et likeverdig samarbeid. Dog skal Sporveiens logo plasseres først siden de er hovedeier av Trikkeprogrammet.

Logoene skal brukes i sort eller hvitt og kan plasseres på den bakgrunnsfargen som passer best.

Avsenderinformasjon – Byggherre
I den faste logogrekken er alle partnerne likestilt. Dersom en av samarbeidspartnerne er hovedavsender, fremheves dette andre steder på flaten.
 

Avsenderinformasjon ZIP

Bildestil – Profileringsbilder

Profileringsbildene som illustrerer Fremtidens byreise skal formidle en god følelse og skape positivitet og begeistring rundt arbeidet som gjøres. Bildene skal samtidig støtte budskapet om at vi sammen skaper Fremtidens byreise og det nye Oslo.

Gå til bildebank

Her vises kun et lite utvalg av profileringsbildene som er tatt.


KPI

KPI’ene som er utviklet for Fremtidens byreise er i hovedsak ment for web og er animert. Dog kan disse videreføres som infografikk i trykksaker.

Fremtidens byreise KPI'er EPS

Ikoner for Trikkeprogramet

 

Ikoner for Trikkeprogrammet ZIP

 

Ikoner for Web

Det har blitt utviklet et sett med ikoner som primært brukes på web, men dersom man har behov for ikoner på trykk kan man ta utgangspunkt i samme ikonstil.
Ikonene er laget for å ha god synlighet på små flater.

Ikoner for Web ZIP

 


Tidslinje

Brukes som en visuell illustrasjon for å presentere historikk og fremdrift for Fremtidens byreise.
Tidslinjen er anvendelig på byggegjerder, den ligger inne som del av powerpoint-malene som er laget og kan også brukes på annet kommunikasjonsmateriell.

Fremtidens byreise tidslinje AI ZIP
Fremtidens byreise tidslinje PNG ZIP

Plakat


Byggegjerde

Byggegjerdene vil variere ut ifra hvor de settes opp, formatet man har til rådighet og informasjonen man ønsker å formidle. Eksempelet viser hvordan man kan løse det hvis man har mye informasjon.

Byggegjerde Kirkeristen PDF
Byggegjerde Skøyen PDF
Byggegjerde Tullins gate AI

Informasjonsbrev

 

Informasjonsbrev template InDesign .idml
Informasjonsbrev template PDF .pdf

 


 

Powerpoint

PPT-malen utvikles som et nyttig verktøy i presentasjon av Trikkeprogrammet. Malen inneholder forsider, hvileseider, innholdssider, sitatside og bildesider med Trikkeprogrammet som tydelig avsender.

Man har mulighet til å bytte farger på mesteparten av elementene slik at man kan skreddersy uttrykket innenfor malen.

PPT-mal widescreen 16-9 .pptx
PPT-mal standard 4-3 .pptx

Give Aways – eksempler

 • Termokopper
  Ved å gi bort termokopper øker sjansen for at folk bruker dem på farta og synligheten øker. Designet kan også videreføres til tradisjonelle kopper som kan for eksempel kan brukes internt.


 • Refleksbånd
  Det er laget forslag på tradisjonell rund refleks og refleksbånd.
  Den runde refleksen fester man typisk på jakken og aldri tar den av igjen.


 • Penn
  Vi tenker at pennen gjøre enkel og stilren, men med god gjenkjennbarhet med det fargen.