Co-branding

Når logoen vår brukes sammen med andre i for eksempel sponsing eller samarbeidsprosjekter er det viktig å ta hensyn til følgende:
 
1. Sikre at logoen blir bruk i samme opplevde størrelse som de andre.
2. Sikre at logoen har nok luft rundt
3. Sikre at riktig logoversjon blir oversendt (vi har egne logoer for sort/hvit bruk).