Typografi

Profilfonten er et grunnleggende element i Sporveiens visuelle identitet som bidrar til å oppnå et unikt og helhetlig utseende på tvers av alle flater. Hovedfonten Replica skal brukes på alle trykksaker – og om mulig, også på nettsider og i online kommunikasjon. Erstatningsfonten Arial brukes i situasjoner når hovedfonten ikke er tilgjengelig eller egnet.

Les mer om typografisk hierarki i Grid og Layout artikkelen her.

Hovedfont

Profilfonten Replica er valgt som hovedfont og skal brukes i alt markedsmateriell der det er mulig. Typografi er en sentral del av den grafiske verktøykassen og identiteten som helhet.

Replica er egnet både til løpende tekst og store titler. Den er designet med et klassisk modernistisk tilsnitt over et strengt rutenett, med unike avkuttende hjørner. Dette gir fonten sterk lesbarhet i små størrelser og et unikt særpreg. Den oppfattes stram og ryddig, men med en vennlighet i sine avrundede hjørner. Enkel. Urban. Robust.

Fonten kan kjøpes og lastes ned fra: Lineto Type Foundry

For evt. spørsmål om kjøp av font: ta kontakt med markedstjenester@sporveien.com


Hovedfont i bruk

For å oppnå ren og ryddig typografi bør man begrense antall fonter, vekter og størrelser. Vektene brukt i profilen er Light, Regular og Bold. Bruk Regular som utgangspunkt for all typografi. Light brukes kun i større titler, mens Bold brukes unntaksvis ved behov.

Light skal kun benyttes i stor tekststørrelse som overskrifter. Store titler kan plasseres mer uttrykksfullt ved å bryte grid og ved å variere mellom høyre og venstre marg. Les mer om typografisk hierarki i Grid og Layout artikkelen her.


Støttefont til Office-programmene

Til Office-programmene (Word, PowerPoint og Excel) er man avhengig av å kunne bruke en standardfont som finnes på alle maskiner. I disse tilfeller skal man benytte Arial. Denne er tilpasset skjermbruk og er den standardfonten som ligger tettest på hovedfonten Replica. 


Støttefont i bruk

Støttefonten Arial finnes i regular, italic og bold. Arial benyttes primært i regular.