Stillingsannonser for web

Web-bannere finnes i en rekke formater, fra små kvadrater, til lange søyler og brede bannere. De skal også leve i en kompleks kontekst, med bilder, tekst og annet innhold på alle kanter. Derfor er det viktig å etterstrebe enkle, rene annonser med en tydelig visuell profil.

Last ned stillingsannonser for web
I linken under finner du maler til liggende og stående format. Ta kontakt med markedstjenester@sporveien.com dersom du har behov for andre formater.

Malene er Illustrator-filer hvor hvert element ligger lagvis for å enkelt kunne redigeres. Du må ha Illustrator og Sporveiens hovedfont, Replica installert for å kunne redigere disse.

  Mal for liggende format  

.ai

  Mal for stående format  .ai

Liggende formater

Kombinasjonen av bilde, farge og hvit boks gir oss en klar signatur som kan kombineres på flere måter. I tillegg til variantene Varme og Lys, er det utviklet en mal for Trikken som man finner i malpakken. 


Stående formater

Kombinasjonen av bilde, farge og hvit boks gir oss en klar signatur som kan kombineres på flere måter. I tillegg til variantene Varme og Lys, er det utviklet en mal for Trikken som man finner i malpakken.