Brevmal

Fonten som blir brukt til brevmalen er støttefonten Arial Regular. 
Selve brevteksten er satt til 10 pt, mens tittelstørrelsen er 12 pt. Informasjonsteksten er 7 pt. Logoen er 36,9 mm bred og 10,9 mm høy.


PowerPoint-mal

Det er totalt 12 malsider i PowerPoint-malen. Flere av disse har i tillegg flere farge- og grafikkversjoner som farget bakgrunn, mønstret bakgrunn og fargegradering over bildebakgrunn.

Last ned malen
Hovedmalen vår har profilfonten bakt inn. Dette gjør at alle med PC vil kunne se og bruke fonten i PowerPoint-malen.

Dessverre finnes det unntak hvor fonten ikke kan leses, for eksempel på en Mac eller i Google Docs. Derfor har vi også utviklet en støttemal hvor tekst er erstattet med Arial.

PPT-mal widescreen 16-9 Profilfont .potx
PPT-mal widescreen 16-9 Arial .potx