Profilen i bruk

Profilen i bruk

BAMA Storkjøkkens visuelle profil består av en “verktøykasse” med forskjellige elementer. Disse er logo, farger, typografi, illustrasjoner og fotografier. Når disse elementene er brukt sammen og på en korrekt måte, hjelper det til å skape et tydelig og enhetlig bilde av BAMA Storkjøkken som merkevare uansett hvor målgruppene møter den. Det er også tidsbesparende og kostnadseffektivt å ha profilelementer som alle bruker.


Det finnes mange variasjonsmuligheter, og det kan skapes ulike uttrykk innenfor BAMA Storkjøkkens formspråk. På denne måten vil profilen ha lengre levetid.